The website uses cookies to provide services and in accordance with the information contained in the Privacy Policy. You can specify the conditions for storage or access to cookies in your browser.
×
  » Catalog » Algemene voorwaarden
Store Logo
Vlaams/Nederlands kies hiernaast Nederland
Inloggen
Sign In
 
Wachtwoord vergeten?
Prijs berekenen
Boeken
SoftcoverHarde kaftKartonnen boek - softcoverKartonnen boek - hardcoverBrochuresWire-OKleur-op-snee afdrukkenCassettes op maat
Hulp bij uw project
Kaft/omslag sjabloon makenISBN barcode generator
Winkelwagen
0 produkten
Contact
Informatie
Snelle levering

Algemene voorwaarden

HEADING_TITLE

1. Algemeen - De reikwijdte van contracten

De volgende voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties van het bedrijf PRINT GROUP Sp. z o.o. Bedrijfsadres:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Polska, Registratiehof:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000289351,
Besturende directeur: Daniel Krzanowski, Waldemar Trusewicz,
In het volgende aangewezen als aannemer, op de webpagina's www.booksfactory.nl. Klanten in de zin van de voorwaarden zijn zowel consument als ondernemer. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, ook al zijn er zich bewust van, zijn geen integraal onderdeel van het contract, tenzij de geldigheid uitdrukkelijk onderschreven wordt. Relevant in elk geval is de geldige versie van de sluiting van het contract.

 

2. Afsluiting van het contract

1. Registratie in het Print Group-systeem is een bevestiging van bekendheid met de huidige voorschriften, bijgewerkt op de website en acceptatie van de vorm van de wijzigingen en actuele updates, die niet vaker dan aan het einde van de kalendermaand zullen worden uitgevoerd. Updates worden van kracht binnen 7 dagen na hun aankondiging, tenzij de klant schriftelijk op de hoogte brengt van de niet-acceptatie van de wijzigingen.

2. Het wordt beschouwd als een bindende bestelling voor de artikelen in de winkelwagen nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld en op de knop "Bevestig bestelling" klikt in de laatste stap van het orderplaatsingsproces. De bevestiging van de ontvangstbevestiging voor de klant wordt direct verzonden nadat de bestelling per e-mail is geplaatst. Deze bevestiging informeert de klant dat zijn bestelling is ontvangen via www.booksfactory.nl. www.booksfactory.nl accepteert de bestelling van de klant en de koopovereenkomst wordt gelijktijdig afgesloten. Met de ontvangstbevestiging ontvangt de klant alle relevante klantinformatie voor zijn records. Als u binnen 2 weken geen orderbevestiging van ons ontvangt, is uw bestelling niet langer bindend.

3. Bij bestellingen met distributie aan derden is de klant die de bestelling doet verantwoordelijk. Als de verdeling aan derden tot hun voordeel is of als de ontvanger van de verdeling door het te claimen en zich verrijkt door verder gebruik ervan, zijn beide opdrachtgever en ontvanger van de distributie de klant. Bij het plaatsen van een dergelijke bestelling stemt de klant stilzwijgend in dat de toestemming hiervoor bestaat.

4. Bij het bestellen via het account van een derde, ongeacht de eigen naam of de naam van een derde, wordt deze zowel als de besteller en de factuurontvanger beschouwd als één medewerkende klant. Een later uitgevoerde wijziging van de facturatie na de afronding van de financiële boekhouding op verzoek van de opdrachtgever voor een andere factuurontvanger betekent de stilzwijgende zekerheidsbelofte van borgstelling of cumulatieve aanname van schulden. Door een dergelijke bestelling te plaatsen, stemt de besteller stilzwijgend akkoord dat de toestemming van de factuurontvanger is gegeven.

5. Afdrukken van orders die de grondwet van de Republiek Polen of ethische fundamentele waarden duidelijk schenden of inbreuk maken, worden niet verwerkt.ethical fundamental values are not processed.

6. Overeenkomsten worden uitsluitend in de Engelse of de Nederlandse taal voor Nederland en Vlaanderen afgesloten.

 

3. Termijnen voor voltooiing en leveringstermijnen van bestellingen

1. De uitvoeringstermijnen voor bestellingen van individuele producten, die direct op de pagina bij een bepaald artikel worden vermeld, gelden bij wijze van benadering. Bij niet-inachtneming kan geen beroep worden gedaan op rechten, boetes of schadevergoeding. De leveringstermijnen van de bestellingen zijn afhankelijk van de actuele productielast.

2. De contractant is niet aansprakelijk voor nakoming van niet-bindende data van voltooiing en niet-bindende leveringsdata. In geval van niet-naleving van leveringsdata die expliciet door de aannemer zijn aangemerkt, is de vergoedingsverplichting beperkt tot de waarde van de order; Verdere aanspraken worden uitgesloten, tenzij het niet nakomen van de leveringstermijn als bindend is gebaseerd op een opzettelijke daad of grove nalatigheid door de aannemer of een wettelijke vertegenwoordiger of assistent van de aannemer.

3. De levertijd wordt automatisch verlengd voor alle gevallen waarbij hogere kracht wordt betrokken, zolang de hindernis bestaat. De term hogere kracht omvat met name stakingen en bedrijfsstoornissen - vooral storingen in de gegevensverbindingen - zolang deze belemmeringen een bewijsbare materiële invloed hebben op de levertijden. Dit geldt ook als de belemmeringen zich voordoen bij een van de contractanten van de aannemer. De contractant is ook niet aansprakelijk in bovengenoemde omstandigheden als de vertraging wordt veroorzaakt door een reeds bestaande belemmering.

4. Aangezien Booksfactory.nl geen materiële objecten verkoopt, zullen we nooit meer op voorraad zijn of niet kunnen leveren. Als leveringen vertraagd worden in strijd met de levertijden die op onze website zijn vermeld, zal Booksfactory.nl direct contact met u opnemen.

5. Om technische redenen behoudt Print Group zich het recht voor om onvolledige of overschreden bestellingen uit te voeren, die worden uitgevoerd voor een bedrag van +/- 4%, maar niet meer dan 20 exemplaren verschil (in plus of min). of overschreden bestellingen worden behandeld als gesloten en uitgevoerd met behoud van de hierboven genoemde kwantitatieve verschillen en rekening houdend met die verschillen in het verkoopdocument.

6. Bij de uitvoering van de volgende betaling wordt rekening gehouden met over- of onderbetaling.

 

4. Betaling

1. De door de website gespecificeerde prijzen gelden met dien verstande dat de ordergegevens van de klant onveranderd blijven.

2. Als een verzending items opnieuw moet worden verzonden wegens een klantfout of wens, dient de klant de daaruit voortvloeiende kosten te dragen. Als de klant een verkeerd BTW-ID geeft en de levering wordt behandeld als belastingvrij, die de aannemer niet zou kunnen verwachten te identificeren met behulp van de redelijke zorg die wordt verwacht van een gewone zakenman, is de klant belast met de verloren belastingschuld. Als de klant een bedrijf is met een woonplaats in een derde land, wordt de factuur zonder een BTW-certificaat verwerkt.

3. Extra kosten voor verpakking, vracht, post en andere verzendkosten zijn te zien op de prijslijst. Kosten voor data conversies, testprints en soortgelijke voorbereidende werkzaamheden die door de klant zijn ontstaan, worden in rekening gebracht tegen 20,00 Euro per uur.
Bij het uitvoeren van orders gemarkeerd als versneld, urgent of uitdrukkelijk, waarbij de vereiste deadline afwijkt van de standaard, brengt Print Group een extra vergoeding in rekening volgens de huidige prijslijst, of overeengekomen door de klant met de vertegenwoordiger.

4. De aangegeven betalingstijden gelden voor de klant.

5. Toepasselijke prijzen op het moment van bestelling zijn geldig. Er zijn geen speciale promotie aanbiedingen.

6. Alle bestellingen worden gerealiseerd nadat de volledige aanbetaling door de aannemer is ontvangen.

7. Vervolgende wijzigingen, die na onze orderaanvraag betekenen, worden aan de klant gefactureerd. Elke wijziging van de commerciële bestelgegevens (ontvanger van factuur, afleveradres, verzendingstype, betaalmethode en dergelijke) wordt ook beschouwd als een orderverandering. Wijzigingen op verzoek van de klant of correcties van adressen door de leveringsdienst (verkeerde of onvolledige adresverklaring) worden onderworpen aan een dekkengeld van EUR 10,00.

8. Print Group behoudt zich het recht voor om vorderingen te verkopen of over te dragen als gevolg van diensten verleend aan entiteiten die betrokken zijn bij de aankoop van schulden.

9. In geval van een betalingsachterstand van meer dan 7 dagen, worden vorderingen automatisch overgedragen aan de afdeling incasso, die de incassoprocedure start. Na de start van de incassoprocedure aanvaardt de klant en stemt hij ermee in om extra kosten te maken in verband met deze procedure en het boetetarief, ten belope van tweemaal de wettelijke rente, in rekening gebracht voor elke dag van de achterstallige betaling. Handhavingskosten worden telkens bepaald, afhankelijk van de vorm van herstel en de ondernomen activiteiten, in overeenstemming met de kosten van de Print Group.

 

5. Garantie, Klantenservice

1. De klant zal in alle gevallen verplicht zijn om de geleverde gegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren om conformiteit met het contract te waarborgen. Hetzelfde geldt voor voor- en tussentijdse gecorrigeerde gegevens.

2. Duidelijke gebreken worden binnen een termijn van één week na ontvangst van de zending schriftelijk door de klant (ondernemer) gerapporteerd, anders wordt de garantie uitgesloten. Punctuele verzending is voldoende om aan de termijn te voldoen. Verduisterde gebreken die tijdens de directe inspectie door de klant niet werden gedetecteerd bij de levering van goederen, worden binnen 4 weken nadat de goederen de fabriek hebben verlaten, schriftelijk gemeld.

3. Bij gerechtvaardigde vorderingen hebben consumenten de keuze om de gebreken op te lossen of de goederen te vervangen. Wij zijn gerechtigd de door de klant geselecteerde aanvullende prestatie te weigeren indien het alleen mogelijk is met onevenredige kosten en een ander type van de aanvullende prestatie mogelijk is zonder dat de klant aanzienlijk nadeel heeft. Wij waarborgen in eerste instantie bedrijven om de gebrekkige koopwaar op te lossen of te vervangen. In ieder geval blijft de aanvullende prestatie beperkt tot de omvang van de orderwaarde. Hetzelfde geldt voor een gerechtvaardigde vordering tot rectificatie of vervanging. In het geval dat een oplossing voor de standaard of vertraging van een vervanging niet wordt uitgevoerd of niet succesvol is, zal de klant het contract opzeggen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

4. Het identificeren van gebreken in slechts een deel van de geleverde goederen geeft de klant geen aanspraak op de volledige levering.

5. Voor afwijkingen in de samenstelling van de materialen is de aannemer slechts aansprakelijk voor het bedrag van zijn eigen vordering tegen zijn onderleverancier. In zo'n geval is de aannemer vrij van aansprakelijkheid zolang hij zijn vordering overbrengt aan de onderleverancier aan de klant. De aannemer is dan aansprakelijk als een borg, zolang de eisen aan de sub-leverancier als standaard van de aannemer niet bestaan ​​of dergelijke eisen niet kunnen worden afgedwongen.

6. Als de door de klant gegeven gegevens niet overeenstemmen met de eisen van Booksfactory.nl, worden de richtlijnen vermeld in "Afdrukvereisten" toegepast.

7. Als de klant, zelfs al is het gevraagd, geen afdruk van de afdrukbestanden heeft verstrekt en de bewijzen of beproevingslopen die door ons zijn gemaakt, niet hebben geaccepteerd, zijn wij vrijblijvend van aansprakelijkheid. Reclamaties in deze context worden niet geaccepteerd.

8. Over of onder leveringen binnen 10% van de bestelde moet worden geaccepteerd.

9. Klantenservice: telefonisch bereikbaar vanaf maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur,telefoonnummer 0652878940 of in Polen telefoonnummer: +48 91 812-43-49 intern 28, faxnummer: +48 91 812 433, interne 30, Email: aevers@booksfactory.nl, pphilipse@booksfactory.nl Wees alsjeblieft geduldig als u ons niet direct kunt bereiken door een hoge werklast op de telefoon. U kunt ons altijd per email contacteren.

 

6. Aansprakelijkheid voor schade

1. Indien de aannemer het product naar een andere locatie dan het door de klant gespecificeerde afleveradres verzendt, wordt het risico overgedragen aan de klant wanneer de aannemer de goederen aan het expediteur, vrachtschip, enz. Voor de zending naar de aangewezen personen of inrichtingen verricht . Dit geldt niet als de klant de eindgebruiker is.

2. De eisen van de klant om schadevergoeding te betalen zijn, onder voorbehoud van de volgende regels, uitgesloten indien de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Dit geldt ook voor een geringe nalatigheid bij de inbreuk op de rechten door onze rechthebbenden.

3. De afgaande eis voor een schadeverklaring is niet van toepassing indien we nalatig een essentiële contractuele verplichting schenden; Onze verplichting tot vrijwaring in zo'n geval is echter beperkt tot de contractueel typische voorspelbare schade. De aannemer is in het bijzonder niet aansprakelijk voor het verlies van potentiële bedrijfswinst of mogelijke besparingen. Dit geldt ook voor alle schade die wordt veroorzaakt door onze medewerkers, vertegenwoordigers of verkopers. Zodra het product is overhandigd aan een expediteur, vrachtschip of postdienst, maar uiterlijk bij het vertrek van ons bedrijfspand, zal de klant het risico voor het product dragen als de klant de consument niet is. De overdracht van risico op de klant vindt ook plaats met post-betaalde of gratis verzendingen als de klant niet de consument is. Elke levering waar externe schade zichtbaar is, dient alleen door de klant te worden aanvaard na ontvangst van de schadevergoeding van de expediteur of vervoerder. Als dit niet het geval is, worden alle schadevergoedingen verbeurd.

4. Alle originelen die aan ons zijn overgedragen, worden met zorg behandeld. Wij zullen aansprakelijk worden gesteld bij schade of verlies van deze uitsluitend voor de waarde van het grondstof. Alle verdere eisen van alle soorten zijn uitgesloten.

5. Een gegevenscontrole bestellen: In een bestelling wordt voor een gegevenscontrole geplaatst, zullen we uw afdrukgegevens controleren met betrekking tot resolutie, bloeding, dataformaat en inbedding van lettertypes. U kunt deze extra optie ook voor elk product bestellen. Wij geven geen garantie voor spelling- en typografische fouten, kleurweergave of problemen die kunnen optreden als de maximale kleurtoepassing van 300% wordt overschreden. In principe zijn de afdrukinstellingen en de positie van het vouwen ook niet gecontroleerd, omdat ontwerpoverwegingen in dit geval van groot belang zijn.

 

7. Eigendom

De gedrukte en elektronische publicaties worden geproduceerd op basis van de inhoudsspecificaties van de klant. Om deze reden is de klant aansprakelijk voor Booksfactory.nl dat hij zonder voorbehoud aanspraak heeft op gebruik, verspreiding en circulatie van alle overgedragen bestanden, inclusief teksten en foto's. Bovendien is de klant aansprakelijk dat de door hem in opdracht gedrukte afdrukken voor de productie niet onder commerciële octrooirechten of auteursrechten van derden valt en dat de inhoud geen mededingingsregelgeving of moraal zal belemmeren.

 

8. Juridische mededeling en reclame

1. Wij kunnen, met de instemming van de klant, op onszelf naar producten die uit het contract voortvloeien, op een passende manier verwijzen. De klant mag alleen toestemming weigeren indien hij daarbij overheersend belang heeft.

2. Wij behouden ons het recht voor, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, om herdrukken van bestellingen te verzenden als kwaliteitsmonsters aan derden.

 

9. Verzenden en archiveren van afdrukgegevens

Indien de opdrachtgever en de klant drukgegevens verzenden, ongeacht de gebruikte methode en met name bij elektronische overdracht van drukgegevens en uitwisseling van gegevensdragers, aanvaardt de aannemer geen aansprakelijkheid voor de overdracht of bewaring van de drukgegevens. De afdrukken van gegevens worden niet door de aannemer gearchiveerd. De contractant betaalt geen vergoeding voor de verloren gegevens, en als gegevens moeten worden gezocht of gereproduceerd, is dit de verplichting van de klant.

 

10. Gegevensbescherming

1. De contractant is verplicht u als klant gedetailleerd te informeren over het soort, het bereik en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bestellingen, alsmede uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik Van uw anonieme gebruikersprofiel. Uw gegevens opgeslagen op onze vestigingen worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen doorgegeven worden aan onze partnerbedrijven indien nodig voor de uitvoering van uw bestelling. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven die niet tot onze zakelijke groep behoren voor reclame of marktonderzoek.

2. De klant stemt uitdrukkelijk in tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan de toestemming van opslag en specifieke verwerking van zijn gegevens op elk moment schriftelijk of door de doorgifte van een email naar aevers@booksfactory.nl. intrekken. Dit betekent een volledige verwijdering van zijn profiel uit onze database.

 

11. Toepasselijke wet, plaats van vervulling, plaats van jurisdictie

1. De wetten van de Republiek Polen zijn van toepassing, tenzij de geldigheid van een Poolse wet in strijd is met de verplichte voorschriften.

2. De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing.

3. Voor afspraken met zakenlieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke activa is de exclusieve plaats van voldoening en de plaats van jurisdictie de wettelijke woonplaats van de aannemer (Szczecin).

4. Als de particuliere eindverbruiker niet in de Europese Unie verblijft, is de plaats van jurisdictie onze wettelijke woonplaats.

5. De wetten van de woonplaats van de eindverbruiker kunnen ook van toepassing zijn op transacties met eindverbruikers binnen de Europese Unie als het definitief betrekking heeft op consumentenwetgerelateerde regelgeving.

6. In geval van afwijkingen tussen de taalversies zal de Poolse versie van de Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

7. Geschillen worden uitsluitend door de Poolse wet bepaald. In aangelegenheden die niet onder de Algemene voorwaarden vallen, zal de desbetreffende wettelijke bepalingen van Poolse recht van toepassing zijn.

 

12. Auteursrecht

Alle berichten, afbeeldingen en lay-out van de website van de aannemer dienen uitsluitend ter informatie van onze klanten. Het wordt gebruikt op eigen risico. Alle gegevens daarin zijn beschermd onder auteursrecht; Het kopiëren en printen van de gehele website is alleen toegestaan ​​om een ​​bestelling bij ons bedrijf te plaatsen. Elke handeling van verwerking, kopiëren, verspreiding of publicatie overschrijdt het gebruikelijke gebruik en vertegenwoordigt een overtreding van het auteursrecht dat crimineel wordt nagestreefd met een eis tot vergoeding. Alle andere geciteerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen, evenals hun logo's op onze website, zijn eigendom van de respectieve eigenaars. Alle rechten zijn gereserveerd.

 

13. Impressum / contact Informatie

PRINT GROUP Sp. z o.o.
Bedrijfsnaam: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Hof van registratie:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000289351
Verkoopbelasting ID nr.: PL 8522520116

 

ul. Cukrowa 22
71-004 Szczecin
Poland

 

aevers@booksfactory.nl, pphilipse@booksfactory.nl
www.booksfactory.nl

 

Telefoon: +48 91 812-43-49 internal 28
Fax: +48 91 812-43-49 internal 30
U kunt ons telefonisch bereiken:
Van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00

Continue